top of page

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KATOWICE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI

Zakres robót objętych zamówieniem:

- Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku (styropian gr. 14cm wraz z wyprawą z tynku akrylowego)

w ilości 1295,86m2
- Wymiana i montaż balustrad
- Wymiana instalacji odgromowej - Wymiana instalacji C.O.
- Wymian instalacji wad-kan.
- Wymiana instalacji elektrycznej

budynek mieszkalny
bottom of page